خدمات دامپزشکی ما
ما مدعی ارائه خدمات کاملا حرفه ای و علمی در شهر را می باشیم. با اولین مراجعه به کلینیک با مشاهده مراحل تشخیص، درمان، پیگیری در کنار استفاده از تجهیزات روز دنیا کاملاً حس رضایت مندی و آرامش را تجربه خواهید کرد. هنگامیکه با موردی مواجه می شویم که در حیطه تخصصی ما نمی باشد از متخصصان امر کمک گرفته و از آنها دعوت می نماییم و یا اینکه حیوان دلبند شما را به آن متخصصان ارجاء می دهیم تا حداکثر رضایت مندی شما را فراهم آوریم.
ضمناً برای آن دسته از عزیزانی که در کمال مهربانی از حیوانات ولگرد خیابانی پشتیبانی می نمایند و تعداد زیادی از آنها را تحت حمایت خود قرار داده اند و یا کسانیکه با عشق فراوان بهترین ها را برای حیوانشان می خواهند ولی متاسفانه بضاعت پرداخت هزینه ها را ندارند در انجام جراحی های عقیم سازی بسته به مورد، تخفیفات قابل توجهی در نظر گرفته شده است.
در آخر باعث افتخار ماست که شما در ارتباط با تواناییهای همکاران چیتا کلینیک کنجکاو بوده و سوال فرمایید.

خدمات عمومی ما

خدمات تشخیصی

خدمات جراحی