راديولوژي يا X Ray
 
با كمك اين دستگاه تصويري از درون حيوان به دست مي آوريم كه در بسياري از بيماري ها و مشكلات حيوانات راهگشا مي باشد.
اگر دامپزشكان به وجود توده اي در شكم حيوان شك كنند با استفاده از اشعه ایکس ميتوان محل اين توده را شناسايي كرد.با کمک اشعه ایکس اغلب مواقع ارگاني را كه باعث ايجاد اختلال شده است را مشخص مي نمايد.اجسام خارجي كه توسط حيوان بلعيده شده است توسط اشعه ایکس مشخص مي گردد.كلينيك چيتا مجهز به يكي از بهترين دستگاهاي ایکس ری مي باشد.

 
آزمایشگاه دامپزشکی


آزمايشگاه تشخيصي كلينيك چيتا به نوبه خود از كاملترين آزمايشگاهاي دامپزشكي در سطح كشور مي باشد. در اين واحد آزمايشهاي گوناگون از قبيل C.B.C ، كشت ميكروبي، آزمايشات بيوشميايي خوني، آزمايشات ويروسي، آزمايشات قارچي ، كاملترين كيت هاي تشخيصي از قبيل  پاروا، ديستمپر، توكسوپلاسما، هاري، كرم قلب، كوروناويروس، لیشمانیا و ... قابل انجام می باشد.