ساعات کاری کلینیک


شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16_21

تلفن تماس: 44420511_021

فکس: 44420511_021

موبایل: 6067864_0912