شما می توانید از طریق مسیرهای زیر به کلینیک مراجعه فرمایید

مسیر شماره 1:
اتوبان شهید همت غرب، خروجی اشرفی اصفهانی شمال، میدان پونک، سمت چپ، بلوار میرزابابایی، بعد از اولین چهارراه، خیابان پاک، نبش 12 متری لاله، پلاک 22، طبقه منفی یک.

مسیر شماره 2:
اتوبان شهید همت غرب، بعد از خروجی اشرفی اصفهانی، خروجی بلوار عدل،بالاتر از میدان عدل، چراغ قرمز عدل و میرزابابایی را به سمت چپ بپیچید، خیابان پاک، نبش 12 متری لاله، پلاک 22، طبقه منفی یک.

مسیر شماره 3:
اتوبان نیایش غرب (آبشناسان)، خروجی شهید ستاری و سردار جنگل، خروجی نیایش (آبشناسان) شرق، خروجی سردار جنگل، پس از رسیدن به اولین چراغ قرمز دور زده و سردار جنگل را به سمت شمال آمده، اولین خروجی (خیابان اردیبهشت) سمت راست، اولین خیابان سمت راست ( خیابان پاک)، نبش آخرین خیابان سمت چپ (12 متری لاله)، پلاک 22، طبقه منفی یک.

شماره تماس: 44420511_021
فکس: 44420511_021
موبایل: 6067864_0912